حضور گروه ترنم در جشنواره برکت و شکرگزاری بوستان گفتگو

غرفه ترنم تا تاریخ ۵ تیر ماه ۹۴ مصادف با نهم ماه مبارک رمضان از ساعت ۱۸ الی ۲۳   پذیرای شماست

آدرس : تقاطع اتوبان چمران و حکیم – بوستان گفتگو  – جنب پارکینگ